top of page

Over School at Sea

JE HORIZON VERBREDEN

Dat is wat leerlingen die deelnemen aan School at Sea letterlijk doen. Ze zeilen in zes maanden naar de Caraïben en weer terug. En leren daardoor hun talenten en leider-schapskwaliteiten te ontwikkelen. School at Sea koppelt schoolkennis aan ervaringen, tijdens expedities en aan boord. Daarmee daagt School at Sea de jongeren uit om samen te werken en anderen te inspireren, vanuit creativiteit en verantwoordelijkheid.


Pedagogische achtergrond

De missie van School at Sea is om leerlingen de kans te geven zich te ontwikkelen, door kennis èn ervaring. De jongeren leren zichzelf beter kennen, met hun eigen sterke en zwakke punten. En ook leren ze op welke manier ze kunnen leren van hun fouten, hoe het er aan boord aan toe gaat en hoe groot en onbegrensd de wereld eigenlijk is.
 

Achtergrond ervaringsgericht leren

Naast een positief effect op de cognitieve vaardigheden wil School at Sea ook dat de jongeren zich in psychosociaal opzicht ontwikkelen. Met dit uitgangspunt baseren we ons onder meer op het ervaringsleren van leerspycholoog en pedagoog David Kolb en de ‘outward bound’ van onderwijsdeskundige Kurt Hahn.
 

Effect van zeilen

Onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh bestudeerden in 2007, in opdracht van Sail Training International, de effecten die trainingsreizen op zee hadden op de deelnemende jongeren. STI organiseert namelijk zelf de Tall Ships Race waar jongeren van over de hele wereld aan meedoen.
De studie omvatte 300 jongeren op 34 reizen, met 17 schepen uit 13 verschillende landen.
De onderzoekers constateerden dat deze jongeren zekerder werden in sociaal opzicht en beter konden samenwerken. Ook merkten ze op dat deze ontwikkelingen blijvend waren. Reizen met een doelmatig activiteitenprogramma bleken het meest effectief.
 
 
Didactische modellen

School at Sea werkt met didactische modellen die zijn ontwikkeld door professor Michiel Westenberg, verbonden aan het Instituut Psychologie, Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie van de Universiteit van Leiden. Professor Westenberg is ook lid van de adviesraad van School at Sea.
 
Samen met APS hebben we deze didactische modellen omgezet naar concrete leer- en onderwijsmethoden. De pijlers in deze modellen zijn ervaringsgericht leren, eigen verantwoordelijkheid nemen èn krijgen en fouten durven te maken.
 

Onderzoek en ontwikkeling

Wij zien de resultaten van ons werk, en wij willen onze resultaten graag met de buitenwereld delen. Daarom zijn wij bezig met een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deelname aan School at Sea op de psychosociale en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, onder supervisie van prof. dr. Michiel Westenberg, Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie aan de Univer-siteit Leiden.
 
Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met onze buitenlandse collega’s de Öckerö Seglande Gymnasieskolae (Zweden) & Her-mann Lietz Schule (Duitsland).

Dat is School at Sea.
You sail. You learn.
 
 

Kijk voor meer informatie op: www.schoolatsea.com
bottom of page